คลิปที่เกี่ยวข้อง

Football Party เอาเจ๊ดำมาฆ่า

รายการ Football Party ปาร์ตี้มีแต่บอล คือรายการที่เป็นเหมือนปาร์ตี้ของคนบ้าบอล โดยกูรูและเกม
สนุก ๆ ที่จะให้ผู้ชมทางบ้านมาแข่งกันชิงของรางวัลของคนบ้าบอล

รายการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา DI314 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง ดำเนินการผลิตโดยนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark