คลิปที่เกี่ยวข้อง

ห่างทุกข์ Medley : ปัญหาเรื่องเพื่อน

รวมคติธรรม คำสอน เรื่องเตือนใจฟังไว้เตือนตน จาก พระมหาสมปอง วันนี้เสนอเรื่อง "ปัญหาเรื่องเพื่อน" 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark