คลิปที่เกี่ยวข้อง

มวยไทย EP.2 | การเตรียมตัวสำหรับฝึกมวยไทย

การเตรียมตัวเพื่อการเรียนมวยไทยนั้น มีการเตรียมตัวหลัก ๆ อยู่ 2 ประการคือ ความพร้อมด้านอุปกรณ์กีฬา และความพร้อมด้านร่ายกายจิตใจ

There are 2 main preparations for preparing yourself for Thai boxing lessons as sports equipment availability and Readiness in the body and mind.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark