คลิปที่เกี่ยวข้อง

มวยไทย EP.3 | ทักษะเบื้องต้นของการชกมวย

       การตั้งท่า หรือที่เรียกว่า จดมวย นับเป็นทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬาประเภทต่อสู้ อย่างเช่น มวย ซึ่งการจดมวยจะต้องตั้งท่าให้ถูกหลัก หากท่าถูกต้อง สวยงาม การออกอาวุธก็จะเป็นไปด้วยดี และยังสามารถป้องกันตัวได้ดีอีกด้วย
      Posture or called Jot muay. It is a basic skill that is absolutely necessary in sports. Especially sports such as boxing which must be set to be right. If the posture is correct, the movement will go well and can also protect themselves well.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark