คลิปที่เกี่ยวข้อง

มวยไทย EP.7 | การใช้เข่า

เข่า เป็นอาวุธที่ใช้ในระยะประชิด สามารถทำอันตรายคู่ต่อสู้ให้เจ็บหรือสลบได้เมื่อใช้ถูกวิธีเพราะมีความรุนแรงมาก ถ้าได้รับการฝึกฝนทักษะอย่างดีสามารถใช้พิชิตคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว
Knee is a weapon used at infighting. It can harm the opponent to hurt or heal when used correctly technique because it is very violent. If practicing skills well, you can use to conquer quickly the opponent.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark