คลิปที่เกี่ยวข้อง

มวยไทย EP.9 | กฏกติกาสำหรับมวยไทย

กีฬาทุกชนิดเมื่อทำการแข่งขันจะต้องมีกติกามากำหนดควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นได้ มวยไทยก็เช่นกันเมื่อทำการแข่งขันก็ต้องมีการวางกติกาให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติเหมือนกันเพื่อความเป็นระเบียบยุติธรรมและเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวนักมวยเองด้วย

All sports must have rules to regulate the competition to be fair when competing. It is intended to prevent disorder that can occur. Muay Thai has the rules as well as other sports. There must has rules for the competitor to operate for regularity and fair and safety for fighter when competing.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark