คลิปที่เกี่ยวข้อง

มวยไทย EP.10 | แม่ไม้มวยไทย

แม่ไม้มวยไทย หมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สาคัญที่สุด อันเป็นพื้นฐานของการใช้ไม้มวยไทย ซึ่งผู้ฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้ และปฏิบัติให้ได้ก่อนที่จะฝึกลูกไม้ถือว่าเป็นการใช้ไม้มวยไทยที่ละเอียดขึ้น

Mae Mai Muay Thai means the most important posture of Muay Thai art and It is the basis of using Muay Thai. Muay Thai trainers must learn and can practice before Mae Mai training. Mae Mai Muay Thai is considered to be a fine use of Mai Muay Thai.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark