คลิปที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีย์ พระวิสุทธิมงคล | ปาเตี้ยว

ปาเตี้ยวพาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ พระวิหาร สถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้าง รูปทรงระฆังแปดเหลี่ยม และพิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่จัดแสดงประวัติ ปฏิปทา ธรรมเทศนา คติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาบัว ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดห้องแสดงธรรมไว้ 6 ห้อง
1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า
2. จากกตัญญู มีสัจจะ สู่ร่มกาสาวพัสตร์
3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายาม สู้การปัฏิบัติ
4. เมตตา อบรม สั่งสอน
5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ
6. ละสังขาร พุทธบริษัท 4 สามัคคีบูชา
ห้องจัดแสดงนอกจากจะได้ความรู้ยังมีภาพวาด ให้ได้ชมกันอีกด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark