ซีรีส์ สารคดียูนิเซฟประเทศไทย

ความยากจนขโมยอนาคตไปจากเด็ก โดย นิชคุณ หรเวชกุล

เรื่อง ความยากจนขโมยอนาคตไปจากเด็ก โดย นิชคุณ หรเวชกุล Friends of UNICEF

ช่องทางการบริจาคผ่านยูนิเซฟ

- บัญชีธนาคาร
บัญชีองค์การยูนิเซฟ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมทั้งชื่อที่อยู่และเบอร์มือถือ และระบุ “UNICEF Blue Carpet (ยูนิเซฟ บลูคาร์เพท)” เพื่อออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี โดยแจ้งทางอีเมลที่ thailand@unicef.org หรือ แฟกซ์หมายเลข 02-356-9229

- ผ่านทาง online
www.unicef.or.th/bluecarpet
สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark