คลิปที่เกี่ยวข้อง

หนิง ปณิตา ถือไม้เรียวแกล้งนักแสดง ในกองละคร บ่วงวิมาลา | เฮฮาหลังจอ