Pamir Land of Secret ล่าสุด | ดูคลิปPamir Land of Secretย้อนหลัง BUGABOO.TV
Bugaboo.tv

Pamir Land of Secret

เลือกรายการ

สารคดี เทือกเขาปามีร์ : ดินแดนแห่งความลับ Pamir, Land of Secret ตอน 6 คลิป 1/2

สารคดี เทือกเขาปามีร์ : ดินแดนแห่งความลับ Pamir, Land of Secret ตอน 6 คลิป 1/2

สารคดี เทือกเขาปามีร์ : ดินแดนแห่งความลับ Pamir, Land of Secret ออกอากาศวันที่ 7 กันยายน 2559 ตอน 6 คลิป 1

ออกเดินทางสู่ดินแดนลึกลับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหลังคาโลก เทือกเขาที่สูงที่สุด สัม...