10 ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้ 2024

คลิปที่เกี่ยวข้อง

10 ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้ 2024

ที่เที่ยวสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ขึ้นชื่อเรื่องของช้างและผ้าไหม อีกทั้งยังมีความงดงามไปด้วยโบราณสถาน ธรรมชาติ วันนี้ BUGABOO TRAVEL รวม ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้ 2024 ให้เพื่อนๆ ชมความสวยงามของจังหวัดสุรินทร์กัน

ที่เที่ยวสุรินทร์

>> 5 ที่เที่ยวบุรีรัมย์ อีสานใต้ เมืองเก่าแก่ อารยธรรมขอม 2567

>> 10 ที่เที่ยวนครพนม เมืองรองแดนอีสาน เดินเที่ยวริมแม่น้ำโขง

>> 10 ที่เที่ยวโคราช นครราชสีมา ประตูสู่อีสาน สักการะย่าโม ใกล้กรุงเทพฯ


1. ปราสาทศีขรภูมิ
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ปราสาทศีขรภูมิ ตั้งอยู่บ้านปราสาท อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปกรรมเขมรโบราณ ตรงกับศิลปะสมัยบาปวนต่อเนื่องถึงสมัยนครวัด

ปราสาทศีขรภูมิ ประกอบด้วย ปราสาทอิฐ 5 องค์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีปราสาทเป็นประธาน 1 องค์อยู่ตรงกลาง และปราสาทบริวาร 4 องค์ ล้อมทั้ง 5 ทิศ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน และมีสระน้ำล้อมรอบ

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
ที่อยู่ : ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เปิดบริการ : 07.30 - 18.00 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


2. ปราสาทตาเมือนธม
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ปราสาทตาเมือนธม ตั้งอยู่บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง 3 องค์

ปราสาทตาเมือนธม ประกอบด้วย ปราสาทประธานขนาดใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ภายในห้องกลางปราสาทประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะ สันนิษฐานว่านี้น่าจะเป็นศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเอง เรียกว่า “สวายัมภูลึงค์” ซึ่งเป็นศิวลึงค์ที่สำคัญที่สุดของลัทธิไศวนิกาย

ปัจจุบันปราสาทตาเมือนธมได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้ว และโบราณวัตถุบางส่วนจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ที่อยู่ : ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
พิกัด : GOOGLE MAP


3. วนอุทยานพนมสวาย
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
วนอุทยานพนมสวาย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวสุรินทร์มาแต่โบราณ

วนอุทยานพนมสวายเป็นยอดเขาสามลูกติดต่อกัน ยอดเขาที่ 1 มีชื่อว่า พนมเปร๊าะ หรือ เขาชาย ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล หรือพระใหญ่ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ปางประทานพร ยอดเขาที่สอง มีชื่อว่า พนมสรัย หรือ เขาหญิง เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม และมีสระน้ำโบราณอยู่ 2 สระ เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเต่าศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาที่สาม มีชื่อว่า พนมกรอล หรือ เขาคอก ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองที่ย้ายมาจากยอดเขาชาย มาไว้ในศาลาอัฏฐะมุข

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ที่อยู่ : ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เปิดบริการ : 08.30 - 16.30 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


4. ศาลหลักเมืองสุรินทร์
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ศาลหลักเมืองสุรินทร์ สถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์ ตั้งอยู่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีอายุมากว่า 100 ปี

เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมืองแต่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปนับ 100 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2511 กรมศิลปากรได้ออกแบบสร้างศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองใหม่ โดยเสาหลักเมืองเป็นไม้ชัยพฤกษ์จากนายประสิทธิ์ มณีกาญจน์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความสูง 3 เมตร ต่อมาจังหวัดสุรินทร์ได้มีการบูรณะปรับปรุงศาลเมืองโดยผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเขมรและไทยเข้าด้วยกัน

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พิกัด : GOOGLE MAP


5. วัดพรหมสุรินทร์
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
วัดพรหมสุรินทร์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุรินทร์ สร้างขึ้นประมาณ 300-500 ปี มาแล้ว เดิม ชื่อวัดทักษิณณรงค์ เป็นวัดที่มีกำแพงเมืองเก่าอยู่ด้านทิศเหนือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และสวยงามอยู่ในอุโบสถเป็นคำบอกเล่าของคนแก่โบราณ

ที่เที่ยวสุรินทร์
 
ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Facebook : วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
พิกัด : GOOGLE MAP


6. หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตั้งอยู่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จะไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของช้าง ที่มีความสำคัญและชื่อเสียงของสุรินทร์ ภายในมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของช้าง ประวัติศาสตร์ และจุดชมช้าง

ที่อยู่ : ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
เปิดบริการ : 08.30 - 16.30 น.
Facebook : ชุมชนท่องเที่ยวบ้านช้างตากลาง
พิกัด : GOOGLE MAP


7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของสุรินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีห้องจัดแสดง 4 ส่วน ได้แก่ อาคารที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน อาคารที่ 2 เป็นส่วนการศึกษา อาคารที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงและสำนักงาน และอาคารที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์

สำหรับเนื้อหาการจัดแสดงแบ่งเป็น 5 เรื่อง ได้แก่
1. ธรรมชาติวิทยา เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์
2. ประวัติศาสตร์โบราณคดี จำลองสภาพชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบโบราณวัตถุ
3. ประวัติศาสตร์เมือง จำลองเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์
4. ชาติพันธุ์วิทยา ประชากรในจังหวัดสุรินทร์
5. มรดกดีเด่น มรดกทางวัฒนธรรม ของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเด่นและเป็นที่ รู้จักโดยทั่วไป

ที่อยู่ : ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เปิดบริการ : พุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร)
Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
พิกัด : GOOGLE MAP


8. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินขนาดใหญ่ยาว 4 เมตรสูง 3 เมตร ภายในวัดมีพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และจุดชมทิวทัศน์ของผานางคอย ที่มองเห็นทิวเขาพนมดงรักซึ่งเป็นแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา มีรูปหล่อพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่สีทองอร่ามให้นักท่องเที่ยวได้มากราบสักการะ

ที่อยู่ : ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
Facebook : วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
พิกัด : GOOGLE MAP


9. ผามะนาว
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ผามะนาว ตั้งอยู่ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มองเห็นความงามของธรรมชาติและทิวเขาแนวชายแดนของไทย - กัมพูชา ลักษณะหน้าผาชันสูงทอดยาวไปตามสันเขาพนมดงรัก ช่วงเวลาที่แนะนำในการมาจุดชมวิวคือช่วงเช้า ที่มีอากาศเย็นๆ และหมอกจางๆ มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของจังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ : ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Facebook : ผามะนาว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
พิกัด : GOOGLE MAP


10. ทะเลสาบทุ่งกุลา
ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้

ทะเลสาบทุ่งกุลา ตั้งอยู่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่กรมชลประทานขุดเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตร ปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆ ทะเลสาบทุ่งกุลา จะมีแพร้านอาหารตั้งเรียงราย อีกทั้งยังมีกิจกรรมปั่นเรือถีบ ปั่นจักรยาน ฯลฯ

ที่อยู่ : ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
เปิดบริการ : 08.00 - 18.00 น.
พิกัด : GOOGLE MAP

BUGABOO TRAVEL

ที่เที่ยวสุรินทร์ เยือนถิ่นช้าง แดนอีสานใต้ 2024

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark