ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

สงกรานต์ 2563 ทำอะไรได้ และควรงดอะไรบ้าง

สงกรานต์ 2563
 

สงกรานต์ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ออกแนวปฏิบัติ 5 ข้อ ในช่วงโควิด-19 ระบาด เนื่องจากมีการขยายวงกว้างของการติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย

ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงออกแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ 2563 ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

5.2 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

5.3 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark