ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

www.เยียวยาเกษตรกร .com ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยาง เงินเข้าวันไหน เช็กเลย


ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เงินเข้าหรือยัง ครบจบในเว็บเดียว ที่ https://www.moac.go.th/ ซึ่งทางเฟซบุ๊ก การยางแห่งประเทศไทย RAOT ย้ำเตือนว่า เกษตรกรชาวสวนยาง 3 กลุ่ม อย่าลืม ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร หลังแบ่งจ่ายคนละรอบ เช็กเงินโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร .com

ทั้งนี้ ชาวสวนยางนั้นการจ่ายเงินนั่นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ชาวสวนยางกลุ่มแรก ซึ่งขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีชื่อในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63) โดย ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 15,18 – 20 พ.ค. 63

ชาวสวนยางกลุ่มที่ 2 เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับ กยท. (ตัดยอด วันที่ 30 เม.ย.63) จะจ่ายเงินในวันที่ 22-25 พ.ค.63

ชาวสวนยางกลุ่มที่ 3 ซึ่งแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับ กยท. ระหว่าง 1-15 พ.ค. ที่ผ่านมา จะจ่ายเงินในช่วงวันที่ 30 - 31 พ.ค. 63 แต่จากนั้นหากยังไม่ได้รับสิทธิ์ฯ สามารถแจ้งขออุทธรณ์การเยียวยาได้"

พร้อมแนะช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์การเยียวยาฯ ครบจบในเว็บเดียว ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/ หรือเช็คตรง ที่ http://savefarmer.oae.go.th โดยเมื่อตรวจสอบสถานะแล้วได้รับสิทธิ์ สามารถตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีได้จากเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com / กรณีไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรับเงินโอน ในเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส .นี้เช่นกัน

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ การยางแห่งประเทศไทย RAOT


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark