ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

ชง ศบค. ปรับระดับความเสี่ยง 5 จังหวัด

ประเด็นเด็ด 7สี - กรมควบคุมโรค เสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ปรับระดับความเสี่ยงของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ใน 5 จังหวัด หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์สถานบันเทิง แต่ไม่ห้ามจัดงานสงกรานต์

ผลจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการระบาดจากสถานบันเทิง

จึงเสนอให้ยกระดับ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม พื้นที่ควบคุมสีส้ม 9 จังหวัด คือสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี ส่วนจังหวัดเฝ้าระวังสูง พื้นที่สีเหลือง มี 10 จังหวัด และพื้นที่สีเขียว 53 จังหวัด

ทั้งนี้พื้นที่ควบคุมสีแดง มีการเสนอข้อกำหนดที่เข้มข้นขึ้น คือร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับบาร์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดจำหน่ายสุรา ส่วนอื่นๆ ยังเปิดได้ตามปกติ แต่ให้คุมเข้มมาตรการด้านสาธารณสุข ด้านพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ประธาน ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเสนอมาตรการต่อ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจ หากพบมีความเสี่ยงสามารถสั่งปิดได้ มี 3 มาตรการ คือสั่งปิดผับ บาร์ คาราโอเกะทันที 2 สัปดาห์หาก พบการติดเชื้อ หรือหากติดเชื้อเป็นวงกว้างให้สั่งปิดเป็นโซน หรือปิดจังหวัดถ้าคุมไม่อยู่ และสุดท้ายเข้มงวดขั้นสูงสุดร้านอาหารในช่วงสงกรานต์ หากพบติดเชื้อปิดทันทีเช่นกันพร้อมเน้นย้ำเข้มงวดมาตรการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก แต่ยังคงไม่ห้ามจัดงานสงกรานต์แบบนิวนอร์มอล

ขนส่งสาธารณะคุมเข้มเดินทางช่วงสงกรานต์
ขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะ ที่ต้องรองรับการเดินทางของประชาชนจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็สั่งคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการตลอดการเดินทาง , สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะทุกครั้ง การเว้นระยะห่าง ทั้งในอาคารผู้โดยสาร และระหว่างการเดินทาง, การตรวจคัดกรองโรค และทำความสะอาดภายในอาคาร และตามจุดสัมผัสต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้ที่ไม่ปฎิบัติตามมาตรการ โดยห้ามใช้บริการ รวมถึงทำความสะอาดยานพาหนะ หลังให้บริการแล้วทุกครั้ง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark