ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เตือนกันไว้ กลุ่มเสี่ยง ปกปิดไทม์ไลน์ มีความผิด! ปรับไม่เกิน 20,000 บาท


เตือนกันไว้ สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ได้รับการสอบสวนโรค อย่าปกปิดข้อมูล เช่น ไทม์ไลน์ หรือให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพราะจะส่งผลต่อการควบคุมโรค และเกิดความล่าช้า

นอกจากนี้พฤติกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ

1. ให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน หรือมีการปฏิเสธ หรือปกปิดข้อมูล ปรับไม่เกิน 20,000 บาท อาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความเท็จ แก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือ ประชาชนเสียหาย ตามมาตรา 137 กฎหมายอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. กรณีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค รวมทั้งไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่สำคัญขอความร่วมมือประชาชน สแกน “ไทยชนะ” และใช้งานแอปฯ “หมอชนะ” เพื่อช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า 


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark