ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เร่งยกระดับคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ พื้นที่ควบคุมต้องกักตัวที่บ้าน

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะกรรมการโรคติดต่อ หลายจังหวัดเร่งยกระดับคุมเข้มโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำชับทุกพื้นที่เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค บางจังหวัดให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ต้องกักตัวที่บ้าน

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกส่วนราชการ ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

ให้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และขอให้ผู้ใช้บริการทุกรายลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ให้สาธารณสุขจังหวัดตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกคน หากมาจากพื้นที่ควบคุมสีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นทบุรี นครปฐม ตาก และราชบุรี ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมแนะนำให้กักตัวในบ้านไม่น้อยกว่า 10 วัน

ขณะที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ประกาศขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม ต้องไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังอาการ รวมถึงให้มีการกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ งดไปสถานที่ชุมชน และหากมีอาการน่าสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดแล้ว

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ภายใน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึง โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม เดินทางไปยังสถานที่ชุมชนแออัด เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และตลาด เป็นต้น

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมจะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผล ความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark