ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : กำลังหลัก

สะเก็ดข่าว 18 เมษายน 2564 - ไปชมฝีมือทีมเก็บกวาด ฝีมือดีแค่ไหน ไปที่จังหวัดอุทัยธานี

ไปที่วัดอมฤตวารี อำเภอเมือง หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าโหมดการเก็บกวาด ทีมงานหลักก็จะเป็นบรรดาหลวงพ่อ หลวงพี่ หลวงตา หลวงน้า เคลียร์พื้นที่จัดงานของวัด แต่งานนี้กำลังหลักจริง ๆ อยู่ที่ น้อง ๆ สามเณร ทำไป...ดูจะสนุกด้วย

สามเณรเนี่ย กำลังหลักของวัดจริง ๆ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark