ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

กำชับทุกจังหวัดเข้มมาตรการ ศบค.

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด ให้ประชาชน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม งดออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการตาม มติ ศบค.อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งขณะนี้ประกาศครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว และหากพบผู้ไม่ปฏิบัติตามให้ว่ากล่าวตักเตือน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามอีกให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

รวมถึงให้ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด ทั้งร้านอาหาร สนามกีฬา ศูนย์การค้า การปฎิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งการงดเดินทางออกนอกพื้นที่ ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแต่ละจังหวัดจะออกประกาศตามคำสั่งพื้นที่ต่อไป

ขณะที่หลายจังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม อย่างที่จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก็เตรียมออกคำสั่งเพิ่มเติมในพื้นที่ 

เช่นที่จังหวัดชลบุรี ที่จะออกประกาศยกระดับมาตรการ ให้สอดรับกับ ศบค. กำหนดไว้ โดยเฉพาะข้อ 5 การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรี งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรค ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าทางจังหวัดชลบุรี ก็จะมีการตั้งด่านตรวจเหมือนกับระลอก 2 เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ และนนทบุรี

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark