ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ปลดล็อก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - รพ.เอกชน สั่งซื้อวัคซีนโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - ถือว่าเป็นข่าวดี เมื่อคืนที่ผ่านมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลเอกชน สามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้แล้ว แต่ต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานที่กำหนด และตามขั้นตอนของกฎหมาย

คืนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยใจความสำคัญ เป็นการกำหนดแนวทางบริการจัดการวัคซีน 6 ข้อ เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพ และครอบคลุมประชากรอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร แต่ที่สำคัญ คือ การปลดล็อกอำนาจในการจัดหาวัคซีน ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดหาสั่งซื้อวัคซีนได้ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และต้องจัดซื้อผ่าน องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายขององค์กร หรือตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่นนั้น ๆ

ส่วนสถานพยาบาล และภาคเอกชน ก็สามารถจัดหาวัคซีนได้เช่นเดียวกัน จากองค์กรที่กำหนดหนดตามประกาศนี้ได้เช่นเดียวกัน และต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีน รวมถึงการให้บริการให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน โดยประกาศดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.) เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark