ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ประกันสังคมตอบแล้ว! ผู้ประกันตนมาตรา33 ต่างจังหวัด มาตรา39,40 มีสิทธิได้รับวัคซีนไหม?


สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นลูกจ้างสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้สำรวจความประสงค์ไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564

และจากข้อมูลข้างต้นทำให้ผู้ประกันตนหลายท่านเกิดข้อสงสัยว่า แล้วผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือผู้ประกันตนมาตรา 39,40  จะได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งทางประกันสังคมได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ผ่านแฟนเพจ สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1.สำนักงานประกันสังคม มีวัคซีนโควิด-19ที่ได้รับการจัดสรรเท่าไหร่?
-ได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก 1 ล้านโดส จะใช้ฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการในเขต กทม.

2.ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ต่างจังหวัด มีจุดฉีดวัคซีนไหม หรือต้องเดินทางไปรับวัคซีนที่ กทม.
-สำหรับต่างจังหวัดหากได้รับการจัดสรรวัคซีน ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทราบต่อไป

3.ผู้ประกันตนมาตราอื่น ๆ  มีสิทธิได้รับวัคซีนหรือไม่
-สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 39, 40, 38, 41 หากมีความประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง นนท์พร้อม AIS,TURE,D-TAC เว็บไซด์ของจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือโทรสอบถามสายด่วนภาครัฐ 1111

4.ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 ยังสามารถลงทะเบียนได้ไหม ต้องดำเนินการอย่างไร
-นายจ้างสามารถกรอกแบบสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีนได้เพิ่มทาง E-Service เนื่องจากขณะนี้ระบบได้เปิดให้ลงข้อมูลแล้ว
-กรณีผู้ประกันตนมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง เป็นประเภทบุคคลทั่วไปผ่านลงทะเบียนผ่านช่องทาง นนท์พร้อม AIS TURE D-TAC เว็บไซด์ของจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือโทรสอบถามสายด่วนภาครัฐ 1111

5.ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากนายจ้างดำเนินการแล้วต้องทำอยางไรต่อ
-หากนายจ้างดำเนินการแล้ว ให้ผู้ประกันตนรอ SMS ยืนยันการเข้ารับการฉีดวัคซีนตาม วัน เวลา และสถานที่ที่แจ้ง ซึ่งเป็นไปตามลำดับคิวที่นายจ้างบันทึก โดยสำนักนักงานประกันสังคม พิจารณาจัดสรรตามลำดับที่นายจ้างแจ้งความประสงค์ไว้ทางระบบ e-Service ซึ่งจะประมวลผลจัดลำดับคิวตาม วัน และเวลา ที่นายจ้างบันทึก หรือติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบว่า สถานประกอบการได้ลงข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือไม่ และทางสถานประกอบการได้รับการประสานงานจาก สปส. พื้นที่ที่รับผิดชอบว่าไปวัน-เวลาใด

6.หากได้รับสิทธิแต่ไม่ไปฉีดจะเสียสิทธิไหม
-ผู้ประกันตนจะต้องไปตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ได้รับแจ้ง เนื่องด้วยสำนักงานประกันสังคมได้จัดส่งข้อมูลผู้เข้ารับการฉีดและจำนวนวัคซีนไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่กรณีไปตามวันนัด เข้าคัดกรอง ณ จุดตรวจ แพทย์พิจารณาว่าไม่สามารถฉีดได้ จะยกยอดไปต่อคิวที่ได้รับการจัดสรรในรอบถัดไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark