ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สภาแนะแนวทางใช้เงินกู้ 5 แสนล้านบาท

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท หวังว่ารัฐบาลจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการ

ไม่เหนือความคาดหมาย สภาผู้แทนราษฎร ผ่านความเห็นชอบพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อมาแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับใช้ในงานสาธารณสุข จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน 3 หมื่นล้านบาท, ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3 แสนล้านบาท, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังสถานการณ์คลี่คลายอีก 1.7 แสนล้านบาท

สมาชิกจากฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นตรงกันถึงการจัดสรรงบประมาณ ให้เน้นไปที่งานด้านสาธารณสุข นำมาจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอ พ่วงกับการสร้างงานให้มากกว่าการแจกเงิน ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขระบุว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน งานถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

วันนี้รัฐบาลยังต้องให้ความมั่นใจว่า ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการกู้เงินก้อนนี้ ให้สมกับคำมั่นสัญญาที่จะพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark