ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สั่งย้ายครูโพสต์คุกคามทางเพศนักเรียนแล้ว

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา ออกคำสั่งย้ายครูพละ โพสต์คุกคามทางเพศนักเรียนแล้ว

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องขอส่งตัวข้าราชการครูไปช่วยราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

โดยข้อความในหนังสือระบุว่า ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีข้าราชการครู นายวัลลภ นันตา ตำแหน่งครูปฏิบัติงานสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้วาจาไม่สุภาพ ส่อเสียดและแสดงออกด้วยข้อความที่หยาบคาย สื่อสารและออกสื่อ Social Media Facebook ด้วยประโยคที่หยาบคาย ดูถูก ก้าวร้าว หลายประโยคที่ส่อเสียดทางเพศอย่างรุนแรง ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้เห็นข้อความของครูเป็นจำนวนมาก ขาดความเชื่อมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น

ในการนี้ โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานและสื่อต่าง ๆ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันที ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ลดความกังวลของผู้ปกครอง และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง จากพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

จึงขออนุญาตส่งตัว นายวัลลภ นันตา ข้าราชการครู มาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เมื่อการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้น โรงเรียนจักรายงานผลเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark