ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

จ.ตรัง เร่งหามาตรการป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

ประเด็นเด็ด 7 สี - จังหวัดตรัง เร่งหามาตรการป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ หลังมีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่ทั่วประเทศ          

นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง พร้อมด้วย นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือเป็นจำนวนมาก

นายสนอง หนูวงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคนาหมื่นศรี กล่าวว่า ทางกลุ่มมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบืออย่างต่อเนื่อง และคอยสังเกตความผิดปกติของโคที่เลี้ยงไว้ ซึ่งหากพบสิ่งผิดปกติก็จะปรึกษาปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดทันที

นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันควบคุมและระงับการระบาดของโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ให้แพร่กระจายไปในพื้นที่อื่น และบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาดดังกล่าว

ขณะที่ นางสาวฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การป้องโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือคือการทำวัคซีน แต่หากเกิดโรคขึ้นแล้วก็จะรักษาตามอาการ ร่วมกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และการกำจัดแมลง

ทั้งนี้ ข้อสังเกตของโรค โคจะมีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร ร่วมกับมีผื่นขึ้นตามตัว ผื่นจะขึ้นเป็นตุ่มขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสที่เข้าไปในตัวสัตว์ ประมาณ 2 อาทิตย์ ตุ่มก็จะแตกและตกสะเก็ด ซึ่งหากพบสัตว์ป่วยในลักษณะดังกล่าวก็ขอให้รีบแยกออกจากฝูงทันที

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark