ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กร-หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้หลังจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนการขอรับจัดสรร "วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม" 6 ขั้นตอน ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มให้ องค์กรและหน่วยงานสามารถจองได้แล้วผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 14 มิ.ย.64

ความคืบหน้าล่าสุดทาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า เตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร เพื่อยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น) ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น

สำหรับสิ่งที่แต่ละหน่วยงานต้องความพร้อม คือ ข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด/ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับการจัดสรร ตลอดจนเลือกสถานพยาบาลที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก
..
BUGABOO NEWS

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark