ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

รถไฟสายการศึกษา : ทีม Hit The Hay มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7HD News Idea Contest 16 กรกฎาคม 2564 - ในวันนี้ สารคดีสั้นรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เป็นผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาทีม Hit The Hay ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Education Disruption ใช้ชื่อตอนว่า "รถไฟสายการศึกษา"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark