ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ทุ่ง (ไม่) น้อย : ทีม พาชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7HD News Idea Contest 16 กรกฎาคม 2564 - ในวันนี้ สารคดีสั้นรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เป็นผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาทีม พาชนะ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Indy Travel ใช้ชื่อตอนว่า "ทุ่ง (ไม่) น้อย"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark