ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ท่าศาลาไม่ใช่ทางผ่าน ทีม Five Man มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7HD News Idea Contest 16 กรกฎาคม 2564 - ในวันนี้ สารคดีสั้นรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เป็นผลงานของน้องๆนักศึกษาทีม Five Man ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เลือกเอาหัวข้อย่อย Indy Travel ใช้ชื่อตอนว่า "ท่าศาลาไม่ใช่ทางผ่าน"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark