ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการพิเศษภาพเขียน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เช้านี้ที่หมอชิต - ปี พ.ศ.2517 ที่พระที่นั่งอุตราภิมุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้มีพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการพิเศษ ภาพเขียนชนะการประกวดของเด็กนักเรียนนานาชาติ โดยมี นาวาเอกสมภพ ภิรมย์ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธี เปิดงาน ก่อนนำชมภาพทั้งหมด ซึ่งกรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจาก นายวาลดิมาร์ ไซเลอร์ อาจารย์โรงเรียนนานาชาติ และเจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดีย นำภาพเขียนที่ชนะการประกวดของนักเรียนจากสถาบันส่งเสริมศิลปะเด็กชังการ์แห่งอินเดีย และจากองค์การยูนิเซฟ รวมจำนวน 219 ภาพ มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2517

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark