ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เกษตรกรเร่งเก็บน้อยหน่าส่งขาย ปีนี้ผลผลิตดี ลูกดก

เช้านี้ที่หมอชิต - ปีนี้น้อยหน่าของจังหวัดระยอง ผลผลิตดี ลูกดก เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตส่งขาย ชดเชยให้กับปีที่แล้ว ที่ผลผลิตน้อย ไม่พอขาย

บรรยากาศบริเวณสวนน้อยหน่า เนื้อที่กว่า 4 ไร่ ที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เกษตรกรกำลังเร่งเก็บผลน้อยหน่าที่ออกผลเต็มต้น ซึ่งที่เห็นตรงนี้เป็นผลผลิตรุ่นแรกของปี ที่ให้ออกดอกผลมามากกว่าปีที่แล้ว งานนี้ต้องเร่งเก็บผลผลิตส่งขายเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่ปีก่อน ส่งให้ไม่พอ เนื่องจากมีผลผลิตน้อย

คุณลุงวารินทร์ ชิตะปัญญา เจ้าของสวน บอกว่า น้อยหน่าที่นี่คือ น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2 เป็นสายพันธุ์ใหม่ลูกผสม จากศูนย์วิจัยพืชสวนของไทย ที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก เพราะให้ผลดก รสชาติอร่อยถูกปาก ผลสุกเก็บได้นาน มีดอกและติดผลดกโดยธรรมชาติแบบไม่ขาดต้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ ซึ่งปกติแล้ว น้อยหน่าทั่วไปจะมีดอกติดผลเพียงปีละครั้งเท่านั้น น้ำหนักของผลน้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2 อยู่ที่ประมาณ 2-3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง และเสียบยอด ซึ่งที่สวนได้สายพันธุ์นี้มาปลูกเป็นที่แรกของอำเภอบ้านฉาง

น้อยหน่าที่เห็นตรงนี้ บางส่วนมีลูกค้าประจำสั่งจองไว้แล้ว ราคาหน้าสวน ผลเล็กราคากิโลกรัมละ 50 บาท ผลใหญ่ ราคากิโลกรัมละ 80 บาท เท่านั้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark