ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เดินหน้าฉีดวัคซีนสูตรไขว้ จ.นครราชสีมา

เจาะประเด็นข่าว 7HD - วันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดนครราชสีมา กลับมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนแบบไขว้ 2 ชนิด คือ เข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็นแอสตราเซนเนกา

หลังจังหวัดนครราชสีมา หยุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "มหาราชพร้อม" และ "โคราชพร้อม" เพื่อปรับสูตรการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ก็ได้เริ่มกลับมาฉีดวัคซีนให้กับชาวโคราช ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว   

โดยนายแพทยเจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บอกวัคซีนฉีดให้ประชาชน และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังจะเป็นวัคซีนสูตรไขว้ คือ เข็มแรกจะได้รับวัคซีนซิโนแวค ส่วนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่งเป็นสูตรเดียวทั้งประเทศ ไม่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ทั้ง 2 เข็ม เนื่องจากขาดแคลนวัคซีน

สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นรอบตกค้างจากที่ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และเมื่อฉีดเข็มแรกไปแล้ว 3-4 สัปดาห์ จะนัดรับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเข็มที่ 2 ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา และมีกำหนดรับการฉีดเข็มที่ 2 ขอให้ติดตามประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หรือที่ Line@maharatkorat อีกครั้ง ทั้งนี้จะไม่รับผู้ที่ผิดนัด เนื่องจากวัคซีนมีจำกัด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark