ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ศิลปะเปลี่ยนแนว

สะเก็ดข่าว 24 กรกฎาคม 2564 - พาเข้าวัดทำบุญ แวะดูศิลปะที่เปลี่ยนไปตามอารมณ์ศิลปิน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไปที่วัดชายนา อำเภอเสนา วันสำคัญทางพุทธศาสนาช่วงนี้ ชาวบ้านมีการทำบุญโอ่ง โอ่งใหญ่ที่ชาวบ้านไม้ได้ใช้อะไรแล้วก็จะนำมาให้ที่วัด โดยจะเพนต์ภาพแนวพุทธประวัติ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัด แต่ช่วงหลัง ๆ ดูภาพที่เพนต์จะเปลี่ยนไป ตามอารมณ์ช่างและเจ้าภาพที่นำโอ่งมา ศิลปะภาพก็เลยออกมาให้ได้ลุ้นแบบนี้

จากศิลปะที่จะต้องศึกษา เปลี่ยนเป็นศิลปะที่ต้องลุ้นแทน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark