ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

วัคซีนโมเดอร์นา มาแน่ตุลาคมนี้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - วัคซีนโมเดอร์นามาเดือนตุลาคมนี้ เตรียมฉีดให้กับประชาชนที่สั่งจอง เผยหากผู้สั่งจองฉีดวัคซีนชนิดอื่นแล้ว สามารถเลื่อนฉีดเป็นเข็มบูสเตอร์ หรือโอนสิทธิได้

ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 2 ล้านโดส จะมาในเดือนตุลาคม - ธันวาคม อีก 3 ล้านโดส มาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ในปี 2565 ส่วนล็อต 2 อีก 4 ล้านโดส จะมาในไตรมาส 1 - 2 ปีหน้า และได้รับอนุมัติจาก อย. ฉีดในเด็กอายุ 12 - 17 ปีแล้ว

โดยหลังองค์การเภสัชกรรมตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อฉีดให้กับผู้สั่งจองต่อไป หากผู้สั่งจองฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ ครบโดสแล้ว สามารถฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น หรือบูสเตอร์ได้ในปีหน้า หรือสามารถโอนสิทธิการจองวัคซีนไปให้บุคคลอื่นก็ได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark