ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เตรียมหย่อนบัตร กกต. ประกาศเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายนนี้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กกต.ประกาศเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายนนี้ เปิดรับสมัคร 11-15 ตุลาคม

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง คือ กกต. จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. จำนวน 5,300 แห่ง ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้วันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคมนี้

การเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี โดย กกต. จะจัดเลือกตั้งภายใต้รูปแบบนิว นอร์มอล ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงกำหนดวันเลือกตั้ง ก็สามารถเลื่อนออกไปได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark