ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

งดสื่อเข้าทำข่าวทำเนียบรัฐบาล 14 วัน หลังพบติดโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - งดสื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล หลังพบสื่อมวลชนติดเชื่้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ก่อนเข้าทำความสะอาดโดยรอบ และจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง วันที่ 27 กันยายน แต่ต้องมีผลตรวจ ATK

ที่ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนสามารถเข้าทำข่าวได้ตามปกติ แต่เมื่อพบว่ามีผู้สื่อข่าวติดเชื้อโควิด-19 จากการใช้ชุดตรวจ ATK สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อทำความสะอาด และงดเข้าปฎิบัติหน้าที่เป็นเวลา 14 วัน และจะให้กลับมาทำงานอีกครั้งได้ในวันที่ 27 กันยายน แต่ขอให้แสดงผล ATK ที่ตรวจภายใน 3 วัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ส่วนมติคณะรัฐมนตรี ทีมโฆษกรัฐบาล ได้แถลงผ่าน Facebook เห็นชอบเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 เช่น การอนุมัติงบกลาง 946.31 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทยซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งงบประมาณที่อนุมัติวันนี้ จะนำไปจ่ายเป็นค่ามัดจำร้อยละ 30 ภายในเดือนกันยายน เพื่อจะได้ร้บมอบวัคซีนงวดแรกได้ในต้นปี 2565

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบให้บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายในการซื้อชุด ATK ตรวจพนักงานลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิในการเสียภาษีนิติบุคคลได้เพิ่มอีก 1.5 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริง โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (14 ก.ย.) ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่าง ๆ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ โดยจะส่งผลดีต่อภาะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark