ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เผยวัคซีนโมเดอร์นาล็อกแรก ถึงกลางเดือนตุลาคมนี้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - วัคซีนโมเดอร์นา เตรียมมาล็อตแรกกลางเดือนตุลาคมนี้ ก่อนทยอยส่งสัปดาห์ละ 300,000 โดสต่อเนื่องตลอดจนถึงสิ้นปีนี้

เป็นความคืบหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ประชุมติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ร่วมกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แจ้งว่าวัคซีนโมเดอร์นา จำนวนเกือบ 2 ล้านโดส สามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 300,000 กว่าโดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินมีนาคม 2565

โดยจะส่งวัคซีนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ตรวจสอบคุณภาพ 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่อไป

ในส่วนของการจัดสรรจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามาในแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควตาที่จองเข้ามาเป็นหลัก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาดไทย โดยจะแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อกำหนดเวลาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ยังได้ยืนยันว่า การดำเนินงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการนำเข้าและส่งมอบวัคซีนวัคซีนโมเดอร์นา นับเป็นพันธสัญญาแรกในประเทศไทย ดังนั้นกำหนดการส่งมอบเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Come First Serve) โรงพยาบาลเอกชนจึงมั่นใจได้ว่า จะมีวัคซีนฉีดให้ผู้สั่งจองตามกำหนดการตามแผนแน่นอน

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง 946 ล้านบาท จากงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2564 ให้สภากาชาดไทยซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมีกำหนดชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ 30 ภายในเดือนนี้ เพื่อให้วัคซีนส่งมอบงวดแรกได้ในต้นปี 2565

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark