ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวบ้านปรับตัว เก็บรังต่อหัวเสือ สร้างรายได้

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวบ้านตำบลพิมาน ปรับตัวช่วงโควิด-19 เลี้ยงต่อหัวเสือ โดยสวมชุดพิเศษล้วงรังต่อ เพื่อลดการเผาด้วยไฟ อนุรักษ์ต่อหัวเสือไม่ให้สูญพันธุ์ สร้างรายได้กิโลกรัมละกว่า 1,000 บาท

ชาวบ้านตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สวมชุดนิรภัยทำจากผ้าใบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง โชว์เก็บรังต่อหัวเสือ โดยหลังจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ชาวบ้านในพื้นที่ก็หันมาสืบสานอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านเลี้ยงต่อหัวเสือ เพื่อสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ชาวบ้านได้ออกไปล่ารังต่อหัวเสือที่พบเจอตามธรรมชาติด้วยความชำนาญ จากนั้นนำมาเลี้ยงไว้ตามหัวไร่ปลายนา ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 3 -4 เดือน รังต่อหัวเสือจะโตตามธรรมชาติ ก่อนจะเก็บผลผลิตมาขาย และปรุงเป็นอาหาร ทั้งนึ่ง ยำ แกง คั่ว ห่อหมก เนื่องจากต่อหัวเสือเป็นเมนูหายาก 1 ปีมีครั้งเดียว และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ราคาขายสูง กิโลกรัมละ 1,000 บาท และมีการซื้อขายกันเป็นรัง รังละ 1,000-1,500 บาท

นายบัญชา ศรีชาหลวง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เปิดเผยว่า ตำบลพิมานมีศูนย์เรียนรู้อาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ เพื่อสอนให้ชาวบ้านเข้าใจวิธีการเลี้ยงต่อหัวเสือที่ปลอดภัย เพราะต่อหัวเสืออันตรายมีพิษร้ายแรง หากถูกต่อยจำนวนมากอาจอันตรายถึงชีวิต ชาวบ้านจึงต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมาก

ชาวตำบลพิมานจะเก็บรังต่อโดยใช้ชุดนิรภัยแทนการใช้ไฟเผาเพื่ออนุรักษ์ และลดปัญหาการสูญพันธุ์ของตัวต่อหัวเสือ อีกทั้งยังทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้เพิ่มจากเพียง 1 ครั้ง เป็น 2-3 ครั้ง สามารถได้ผลผลิตหลายรอบ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark