ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : เป่าไม่ได้

สะเก็ดข่าว 27 พฤศจิกายน 2564 - กิจกรรมสรา้งความผ่อนคลายที่ดูจะเครียดกว่าเดิม ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ไปที่แปลงนาศูนย์เรียนรู้หลังที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว โดยระหว่างเกี่ยว นายอำเภอก็สอนการเป่าตอซังข้าว ให้เจ้าหน้าที่อำเภอได้เรียนรู้ คนทำไม่ได้ ก็คือทำไม่ได้ พยายามเป่าตามแล้ว คนอื่นไปเกี่ยวข้าวกันแล้ว ก็ยังพยายามอยู่ 

คนทำได้ก็ว่าง่าย คนทำไม่ได้ก็ว่ายาก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark