ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

อาการผู้ป่วยเด็กอายุ 8 เดือน ไข้ลด-ไม่หอบแล้ว

เช้านี้ที่หมอชิต - อาการล่าสุด ของเด็กอายุ 8 เดือน ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเด็ก แพทย์เตรียมให้ผู้ป่วยและย่ากลับมารักษาอาการต่อที่บ้าน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงอาการผู้ป่วยทารกและเด็กเล็ก จำนวน 3 คน ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาล ล่าสุด อาการดีขึ้นแล้ว โดยเฉพาะเด็กหญิงอายุ 8 เดือน ที่ปู่ย่าตระเวนหาโรงพยาบาลรักษา ทางโรงพยาบาลเด็กได้รับผู้ป่วยเด็กกับย่ามาดูแลและให้ยาน้ำฟาวิพิราเวียรแก่เด็ก ตอนนี้อาการดีขึ้น ไข้ลดจาก 39 องศาเซลเซียส เหลือ 37.5 องศาเซลเซียส ผลเอกซเรย์ไม่พบความผิดปกติ เด็กไม่หอบเหนื่อย ดูดนมได้ดี ส่วนย่าอาการค่อย ๆ ดีขึ้น ไข้เริ่มลด และไม่หอบเหนื่อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยเด็กอีก 2 คน ได้แก่ ทารก 4 เดือน มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย ล่าสุด อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ไม่ถ่ายเหลว ไม่หอบเหนื่อย อีกคนอายุ 1 ขวบ 3 เดือน มาจาก Hospitel ในศรีราชา ระยะแรกมีภาวะกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน แพทย์ได้พ่นยาลดอาการบวมของทางเดินหายใจส่วนต้น และให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ทำให้ผู้ป่วยไข้ลดลงมา 3-4 วัน ไม่มีอาการหอบเหนื่อย รับประทานอาหารได้ และไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตันแล้ว

ตั้งแต่มีการระบาดระลอกเดือนมกราคม โรงพยาบาลเด็ก รับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อไว้ในระบบการรักษาแล้ว 59 คน กรณีอาการระดับสีเขียวจะใช้วิธีรักษาที่บ้าน โดยมีทีมแพทย์วิดีโอคอลให้คำแนะนำ

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า ขณะนี้ได้ดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มอาการสีเขียว ที่รักษาตัวที่บ้านและศูนย์พักคอยในชุมชน รวมทั้งสิ้น 46 คน ส่วนกลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดงจะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล มีเตียงรองรับเด็กป่วยโควิด-19 70 เตียง และมีห้องแยกความดันลบ สำหรับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการเข้ารับการรักษา ขอให้ติดต่อผ่านสายด่วนของ สปสช. โทร 1330

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark