ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดคำทำนาย วันพืชมงคล 2565 "พระโคเสี่ยงทาย" กินน้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า


วันนี้ (13 พ.ค.65) วันพืชมงคล 2565 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี โดยเมื่อช่วงเช้ามีการประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โดยในปีนี้ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระโคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีฯ คือ พระโคพอ-พระโคเพียง สายพันธุ์ขาวลำพูน ซึ่งพระโค ในทางศาสนาพรามหณ์ หมายถึง เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง และเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์

สำหรับผลคำทำนาย วันพืชมงคล 2565 ในปีนี้ พระยาแรกนา ได้ทำการเสี่ยงทายผ้านุ่ง หยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์เรื่องปริมาณน้ำฝน ปีนี้น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า

ในวันพืชมงคล 2565 ปีนี้ พระโคพอ-พระโคเพียง ได้เลือกกิน 4 อย่าง คือ น้ำและหญ้า, ถั่ว, เหล้า โหรหลวงถวายคำพยากรณ์

พระโคกินน้ำ และ หญ้า พยากรณ์ น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกิน ถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกิน เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรืองพระโคพอ-พระโคเพียง ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565

BUGABOONEWS
ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark