ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คู่เดือด ถกงบปี 66 วันสุดท้าย

เจาะประเด็นข่าว 7HD - วันสุดท้ายของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ที่ส่อให้เกิดการทุจริต และส่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง โดยช่วงหนึ่งของการอภิปราย ฝ่ายค้านได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งปราบปรามเรื่องการทุจริต โดยกวาดล้างการซื้อขายตำแหน่งในวงราชการ ที่มีเฮีย "ซ" เข้าไปเกี่ยวข้อง

เวทีการอภิปรายยิ่งเข้มข้นขึ้น เมื่อมีการพูดถึงการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหม ที่ฝ่ายค้านระบุว่า จัดสรรงบฯ ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หลายอย่าง ที่ไม่พร้อมใช้งาน และไม่มีความจำเป็นต่อสถานการณ์ ซึ่งสิ่งที่ควรทำมากกว่า คือควรปฏิรูปกองทัพ ให้เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าได้ใช้งบด้านความมั่นคงอย่างจำกัด เพื่อเตรียมพร้อมรับต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ก็ได้ตัดลดงบประมาณไปจำนวนมาก

หลังจากนี้ เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมง ก็จะทราบแล้วว่า รัฐบาลจะผ่านด่านนี้ไปได้สำเร็จหรือไม่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark