คลิปอื่นๆ

เปิดภาพบรรยากาศงาน TTM+ 2022 เวทีเจรจาธุรกิจแบบ B2B พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022 (TTM+ 2022) เปิดเวทีเจรจาธุรกิจแบบ B2B เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยสําหรับตลาดต่างประเทศ ภายใต้ Communication Concept “Visit Thailand Year 2022-2023  : Amazing New Chapters” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอังศนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต


TTM+ เรียกได้ว่าเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นการกลับมาจัดงาน TTM+ อีกครั้งในรอบ 2 ปี สอดรับกับการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 และนโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามแผนพัฒนา BCG Model

โดย TTM+ 2022 ครั้งนี้ ททท. ได้นําเสนอแนวคิด “Visit Thailand Year 2022-2023 : Amazing New Chapters” สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นไทย (Defining your Thainess) ผ่านความพิเศษของเมนูประสบการณ์ A – Z ที่มีคุณค่าเหนือราคา โดยใช้กลยุทธ์จากการเล่าเรื่อง (Storytelling) เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


บรรยากาศภายในงาน ได้มีการเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเข้าร่วมงานในฐานะ (Seller) จํานวน 264 ราย ขณะที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในฐานะ (Buyer) จำนวนทั้งสิ้น 276 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้น งาน TTM+ 2022 ททท. ยังได้จัดงานในรูปแบบ Hybrid เพิ่มรูปแบบออนไลน์สําหรับประเทศที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ซึ่งคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,290 ล้านบาท

นอกจากนั้น กิจกรรมภายในงาน ยังประกอบไปด้วยกิจกรรม TTM Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นโดยเชิญ Speakers ที่สอดคล้องกับธีมการจัดงานมาถ่ายทอดและนําเสนอให้ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน


กิจกรรม Pre-Post Tour กิจกรรมทัศนศึกษาสํารวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว สําหรับ Buyer และสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ และยังมีกิจกรรม Thailand Product Update กิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้ารับฟังข้อมูลสินค้า บริการทางการท่องเที่ยว และทิศทางการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและนานาประเทศ


สําหรับ ปี 2565 ททท. คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวไทยจะสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท จากปัจจัยการสนับสนุนการยกเลิก Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งต่อถึงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่น ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 คาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1 ล้านคนต่อเดือน

ทั้งนี้ ปี 2566 ททท. ยังได้คาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะสูงขึ้นถึง 2.4 ล้านล้านบาท ก่อนที่จะบรรลุยอดรวมรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ 3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark