ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ช่วยลูกจ้าง Shopee ถูกเลิกจ้างในไทย

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงแรงงาน เร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee ที่ถูกเลิกจ้าง 300 คน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม พร้อมเตรียมจัดหางานและฝึกอาชีพใหม่

กรณีบริษัท Shopee (ช้อปปี้) ประเทศไทย จำกัด เตรียมเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากนั้น ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัทช้อปปี้ ประเทศไทย จำกัด ยังคงสถานะดำเนินกิจการตามปกติ ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 50 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ Shopee ประเทศไทย ก็ประสบกับภาวะขาดทุนสะสม รวมกว่า 13,888 ล้านบาท ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขการจ้างงาน หรือตัวเลขการเลิกจ้างที่ชัดเจน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า Shopee ประเทศไทยจะเลิกจ้างพนักงาน 300 คน ภายใต้สังกัด 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ช้อปปี้ฟู้ด จำกัด โดยบริษัทฯ ได้เรียกลูกจ้างเข้ามาพบเป็นรายบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเลิกจ้าง ที่จะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยบริษัทยืนยันว่า จะจ่ายค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งสิทธิหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประกันสังคมให้ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างทราบ และจะจัดหางานรองรับกรณีลูกจ้างประสงค์จะหางานใหม่ หากลูกจ้างคนใดต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ก็สามารถฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark