ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ครม. อนุมัติ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้าน สิทธิ ขยายเวลาถึง เดือน ต.ค. 65


เพิ่มสิทธิ-ขยายเวลา ครม. อนุมัติ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  เพิ่มอีก 1.5 ล้าน สิทธิ ขยายเวลาถึง เดือน ต.ค. 65 เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ ย้ำ ททท. ดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (21 มิ.ย. 65) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพ.ค. เป็นเดือนต.ค. 65

โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อช่วยกระตุ้น การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น สำหรับกรอบวงเงินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 9,000 ล้านบาท ตามที่ครม. มีมติเมื่อ 24 ม.ค. 65 ยังคงเหลือประมาณ 5,500 ล้านบาท ข้อมูลจาก ททท. ณ วันที่ 30 พ.ค. 65 เมื่อประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดการว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท นับว่ายังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการตามเดิม เช่น ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก : Ch7HD

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark