ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ชิปปิงยื่นร้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคำสั่งศุลกากร

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตัวแทนชิปปิงอิสระ ยื่นร้องศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศของกรมศุลกากร ที่ให้ชิปปิงที่จะต่อใบอนุญาตการออกของ ต้องเป็นสมาชิกของสมาคม 

เป็นกรณีที่ตัวแทนออกของอิสระ หรือ ชิปปิง เคยรวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรม หลังกรมศุลกากร ออกระเบียบให้ชิปปิงที่จะต่อใบอนุญาต และชิปปิงที่จะต่ออายุบัตร ต้องเป็นสมาชิกของสมาคม 

ล่าสุด นายปรีชา ศรีศุภอักษร ตัวแทนกลุ่มชิปปิง เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ กรมศุลกากรที่ 61/2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ และให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด หลังยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่อธิบดีกรมศุลการ 2 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า

โดยที่ผ่านมาชิปปิง ต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมกับกรมศุลกากร จึงได้รับบัตรผ่านพิธีการศุลกากร และต่อบัตรทุก ๆ 3 ปี แต่ระเบียบใหม่ ทำให้เดือดร้อนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับสมาคม ซ้ำยังขัดกับกฎหมายศุลกากรและรัฐธรรมนูญ ว่าการบริการของรัฐต้องเป็นอิสระในการให้บริการแก่ประชาชน จึงอยากขอความเป็นธรรม

ขณะที่ ทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยัง นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ชี้แจงว่า ประกาศดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบและแก้ปัญหาชิปปิงเถื่อน รวมถึงเพื่อความสะดวกและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างประเทศ เพราะการเป็นสมาคม มีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ในอนาคต กรมศุลกากร จะจัดทำระบบขึ้นทะเบียนเอง เพื่อเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่ง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark