ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

ศาลญี่ปุ่นชี้ ห้ามแต่งงานเพศเดียวกัน ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ : ประเด็นเด็ดรอบโลก World in Review

ประเด็นเด็ด 7 สี - สังคมญี่ปุ่นยังคงมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการแต่งงานของเพศทางเลือก ล่าสุด ศาลญี่ปุ่นตัดสินว่าการห้ามคนเพศเดียวกันแต่งงาน ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ ติดตามประเด็นเด็ดรอบโลก กับ บัวบูชา ปุณณนันท์

ศาลญี่ปุ่นชี้ ห้ามแต่งงานเพศเดียวกัน ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ในขณะที่สภาฯ บ้านเรา มีมติรับหลักการร่างกฎหมายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต จำนวน 4 ฉบับ ในวาระแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ญี่ปุ่น ก็มีการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมเช่นเดียวกัน

เริ่มจากที่มี คู่รักชาย 2 คู่ และคู่รักหญิง 1 คู่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคู่รักเพศเดียวกันจำนวน 14 คู่ ที่ยื่นเรื่องฟ้องรัฐบาลใน 5 เมืองใหญ่ของญี่ปุ่น อันได้แก่ ซัปโปโร โตเกียว นาโกยา ฟุกุโอกะ และโอซากา ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 2019 ว่า พวกเขาถูกละเมิดสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ และความเสมอภาค ถูกเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมาย จากการถูกลิดรอนสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย แบบเดียวกับที่คู่สมรสต่างเพศได้รับจากการแต่งงาน

ล่าสุด วันนี้ วันที่ 21 มิถุนายน ศาลเขตของนครโอซากา มีคำพิพากษาออกมาว่า คำสั่งห้ามการแต่งงานของคนเพศเดียวกันของรัฐบาลกรุงโตเกียวนั้น ไม่ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญ และปฏิเสธข้อเรียกร้องค่าชดเชย มูลค่า 1,000,000 เยน หรือ ตีเป็นเงินไทย อยู่ที่ราว 257,000 บาท ของคู่สมรสเพศเดียวกัน 3 คู่ ที่ระบุว่า พวกเขาถูกเลือกปฎิบัติอีกด้วย

คำพิพากษาล่าสุดล่าสุดนี้ เป็นคำตัดสินครั้งที่ 2 เกี่ยวกับกรณีสิทธิการสมรสของคนเพศเดียวกันในญี่ปุ่น และแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลเขตของนครซัปโปโร ที่ชี้ว่าคำสั่งห้ามคนเพศเดียวกันสมรสนั้นละเมิดรัฐธรรมนูญ

คำตัดสินของศาลเขตนครโอซากาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่น ยังมีความเห็นของกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQIA+) ที่ไม่หลากหลาย ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ กลุ่ม จี-7 ที่ประกอบไปด้วย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ที่ยังไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

ในส่วนของคำพิพากษาครั้งล่าสุดนั้น ศาลระบุว่า เสรีภาพในการสมรสตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1947 นั้น หมายถึง การเป็นคู่ชีวิตระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ดังนั้นการสั่งห้ามการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันจึงไม่ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ แต่ทางศาลเองก็เรียกร้องให้รัฐสภาเร่งหาวิธีคุ้มครองคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการทำให้การสมรสของเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมายในอนาคตด้วย

ซึ่งหากเรามาดู สิ่งที่คู่สมรสเพศเดียวกันในญี่ปุ่น ไม่สามารถทำได้นั้นมีอะไรบ้าง จะมีตั้งแต่ การไม่สามารถรับสืบทอดมรดกของอีกฝ่ายได้ การไม่มีสิทธิในการเป็นผู้ปกครองบุตรของอีกฝ่าย ทั้งยังมีกรณีที่ถูกปฏิเสธการเช่าอะพาร์ตเมนต์ร่วมกัน หรือไม่ให้เข้าเยี่ยมอีกฝ่ายในขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการใช้บริการต่าง ๆ ที่คู่สมรสทั่วไปมีสิทธิเลือกใช้ด้วย

บรรยากาศ วันโยคะสากล ทั่วโลก
สมัยนี้เห็นใคร ๆ ก็นิยมการฝึกโยคะกัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสุขภาพ สมาธิ จิตใจ การปรับเปลี่ยนรูปร่าง ซึ่งในวันนี้ เป็นวัน โยคะสากล ผู้ทั่วหลากหลายเชื้อชาติ มาทำโยคะหมู่ เฉลิมฉลอง วันนี้กัน

เริ่มจาก บรรยากาศที่ ประเทศ เนปาล ประชาชนชาวเนปาล และอีนเดีย ในเมือง กาฐมาณฑุ มาร่วมเล่นโยคะไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็นเฉลิมฉลอง วันโยคะ สากล องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันโยคะสากล" ซึ่งจะตรงกับ วันครีษมายัน ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงดวงอาทิตย์ตก ยาวนานที่สุดในรอบปี ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน จึงถือเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดู เนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคล มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติที่ชืนชอบในโยคะมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ส่วนที่ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก็คึกคักไม่แพ้กัน สนามหญ้าบริเวณด้านหน้าสำนักงานก็เต็มไปด้วยเสื่อโยคะ และผู้คนที่ชื่นชอบในศาสตร์นี้ บนเวทีมีการแสดงโชว์ โดยผู้คนนับร้อยร่วมทำไปพร้อม ๆ กัน ธีมการจัดงานวันโยคะสากล ปีนี้ คือ Yoga for humanity โยคะเพื่อมนุษยชาติ

โยคะ เป็นศาสตร์โบราณที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ยาวนานยิ่งกว่าศาสนาและระบบความเชื่อใด ๆ ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็นศาสตร์องค์รวมสำหรับการดูแลร่างกายและจิตใจ นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ผู้ฝึกโยคะและสมาธิทุกเช้า พยายามทำให้โยคะเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรม หรือที่เราเรียกกันว่า Soft power ที่เป็นเอกลักษณ์ของอินเดียสู่ทั่วโลก

ซึ่งคำว่า โยคะ ถ้าแปลตรงตัว แปลว่า รวม นอกจากจะรวมร่างกาย สมาธิจิตใจ เข้าด้วยกันแล้ว ยังเป็นการรวมคนทุกเชื้อชาติ เอาไว้ด้วยกันด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark