ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : พานใหญ่

สะเก็ดข่าว 23 มิถุนายน 2565 - ไปชมพานไหว้ครู ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

พานของนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพ ที่นี่มีความหลากหลายมาก ตามสาขาที่เรียนเลย โดยเฉพาะพานเรือที่หมุนได้พานนี้ จากสาขาการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ จะเคลื่อนย้ายต้องระวังด้วย ส่วนที่เวอร์วังอลังการณ์ ก็พานพญานาคพานนี้ ต้องยกกันถึง 7 คนเลย

แนวคิดพานไหว้ครูสมัยนี้ ไม่ธรรมดาจริง ๆ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark