ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เริ่มแล้ว! นนทบุรียกเลิกHome Isolation พร้อมประกาศเกณฑ์รักษาโควิดตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด


จังหวัดนนทบุรีประกาศเกณฑ์รักษาโควิด-19 หากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ยกเลิกการดูแลรูปแบบ Home Isolation

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศเกณฑ์รักษาโควิด-19 สำหรับชาวนนทบุรี โดยตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นนทบุรี จะมีการยกเลิกการดูแลรูปแบบ Home Isolation และเมื่อตรวจ ATK พบว่า ขึ้น 2 ขีด ต้องปฎิบัติดังนี้

จ.นนทบุรี แบ่งการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1.ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 608 + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย เหมือนไข้หวัด
-ไม่ตรวจ RT-PCR
-ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด
-สามารถให้ยา ฟ้าทะลายโจร
-การให้ Flavipiravir อยู่ในดุลพินิจของแพทย์
-ไป รพ. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน ตามสิทธิการรักษา

2.กลุ่มเสี่ยง 608 + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด
-ตรวจ RT-PCR ตามดุลพินิจของแพทย์
-ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด
-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร
-ยา Flavipiravir ตามดุลพินิจของแพทย์
-ไป ร.พ. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านตามสิทธิ์การรักษา
-กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ อายุ> 60 ปี, ตั้งครรภ์, โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง/หอบหืด, โรคหัวใจ, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน BMI > 35, โรคมะเร็ง / ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคเบาหวาน

3.กลุ่มเสี่ยงสูง + ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด
-ตรวจ RT-PCR ตามดุลพินิจของแพทย์
-ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอด
-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร
-ยา Flavipiravir ตามดุลพินิจของแพทย์
-รักษาไป ร.พ. ตามสิทธิการรักษา
-กลุ่มเสี่ยงสูง : มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อายุ> 75 ปี, โรคอ้วน BMI>35, เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้, โรคในกลุ่ม 608 ที่ควบคุมไม่ได้

4.มีอาการปานกลาง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม
-ตรวจ RT-PCR
-ตรวจเอกซเรย์ปอด
-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร
-จ่ายยา Flavipiravir ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
-รักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลัก
-อาการปานกลาง : มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ไข้>38*C นานกว่า 24 ช.ม., ไอเป็นชุด/รุนแรง, เหนื่อย หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ถ่ายเหลว > 3 ครั้งต่อวัน, อ่อนเพลีย/ไม่มีแรง

5.มีอาการรุนแรง ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม
-ตรวจ RT-PCR
-ตรวจเอกซเรย์ปอด
-ไม่ให้ยา ฟ้าทะลายโจร
-จ่ายยา Flavipiravir ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
-รักษาที่โรงพยาบาลหลัก
-อาการรุนแรง : มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ไข้>39*C นานกว่า 24 ช.ม. หายใจ> 25 ครั้ง/นาทีในผู้ใหญ่, ออกซิเจนในเลือด <94%, มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 061-1722543. 061-1742260. 061-3945402. 061 -3945403 ในเวลา 08. 30-20.30 น.

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อภิชัย ยอด อร่ามศรี

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark