ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เด็กไทยติดโควิด-19 มีภาวะมิสซี แล้ว 51 คน

เช้านี้ที่หมอชิต - กุมารแพทย์ ตรวจพบเด็กไทยติดโควิด-19 แล้วมีภาวะ MIS-C (มิสซี) หรือ อาการอักเสบไปทั่วร่างกายแล้ว 51 คน กรมการแพทย์ ชี้ การให้เด็กฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่เด็กจะป่วยหนักและเสียชีวิตได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ภาวะอักเสบทั่วร่างกาย หรือ MIS-C เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ในผู้ป่วยเด็ก แตกต่างจากผู้ใหญ่ ถ้าติดโควิดต้องระวังเชื้อลงปอดทำให้ปอดอักเสบ อาการหนักได้ แต่ถ้าเด็กติดโควิดเสี่ยงอักเสบไปทั่วร่างกาย และอาจมีภาวะช็อกจากการอักเสบที่หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง ซึ่งเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้

ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบผู้ป่วยเด็กป่วยด้วยภาวะ MIS-C แล้ว 51 คน อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 11 ขวบ 

ผู้ป่วยเด็ก 27% มีภาวะช็อก จำเป็นต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยบางคนมีเส้นเลือดหัวใจโป่งพองคล้ายกับโรคคาวาซากิ แต่ถ้าร่างกายตอบสนองต่อการรักษาดี การทำงานของหัวใจจะกลับมาทำงานเป็นปกติ 90% ระยะเวลาที่รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตขึ้นอยู่กับความรุนแรงและการตอบสนองต่อการรักษาด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังพบเด็กไทยติดโควิด-19 และเสียชีวิตจากภาวะมิสซี ไปทำให้เส้นเลือดหัวใจโป่งพอง 1 คน การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยชีวิตผู้ป่วย และลดภาวะแทรกซ้อนได้ ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนป้องกันโควิดในผู้ป่วยที่เคยเป็น MIS-C และพบว่าผู้ป่วย MIS-C ที่จำเป็นต้องเข้า ICU ในปี 2565 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้เด็กไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark