ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : เต้นตลอด

สะเก็ดข่าว 12 สิงหาคม 2565 - ไปชมการออกกำลังกายผู้สูงอายุที่เต็มที่ได้ แบบไม่ง้อยาดม ไปที่ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมมหกรรมผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวิตยืนยาว โดยให้ชมรมผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาล10 ชมรม มาประชันการแสดงบนเวที ทางผู้จัดก็เตรียมพร้อมหน่วยพยาบาลไว้ใกล้ ๆ แต่งานนี้ขอบอกว่ายาดมไม่ได้ใช้ ท่านแข็งแรงทุกคน โดยเฉพาะคุณยายท่านนี้ เต้นไม่หยุด 10 ชุดการแสดง คุณยายเต้นตามทุกชุด

แข็งแรงมาก ๆ ครับคุณยาย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark